Đăng Thịnh Computer cung cấp máy tính và linh kiện

LINH KIỆN MÁY TÍNH

THIẾT BỊ MẠNG

HỖ TRỢ

Mr Thịnh0948 76 76 76

# icon_skype

Mrs Hiền090 777 99 88

# icon_skype

Bo Mạch Chủ-Main

Main Asus H61 MF

1.250.000 VNĐ
Đặt mua

MB Intel BLKD B85FL

2.090.000 VNĐ
Đặt mua

MB Intel Box DB85FL

2.170.000 VNĐ
Đặt mua

Gigabyte Z68A-D3-B3

2.500.000 VNĐ
Đặt mua

GIGABYTE H81 DS2

1.600.000 VNĐ
Đặt mua

MB Gigabyte B75M

1.450.000 VNĐ
Đặt mua

MB Gigabyte H61M - DS2

1.350.000 VNĐ
Đặt mua

MB Foxconn H61MD-V

1.050.000 VNĐ
Đặt mua

ASUS - H61M-K

1.350.000 VNĐ
Đặt mua

ASUS - H81M-D

1.490.000 VNĐ
Đặt mua

H87M-PLUS

2.900.000 VNĐ
Đặt mua

ASUS - H81 MA

1.750.000 VNĐ
Đặt mua

MB Asus H61 - Plus

1.339.000 VNĐ
Đặt mua

Mainboard--lenovo G31

1.300.000 VNĐ
Đặt mua

H61M-VS3

1.100.000 VNĐ
Đặt mua

H81M-DGS

1.500.000 VNĐ
Đặt mua