Đăng Thịnh Computer cung cấp máy tính và linh kiện

LINH KIỆN MÁY TÍNH

THIẾT BỊ MẠNG

HỖ TRỢ

Mr Thịnh0948 76 76 76

# icon_skype

Mrs Hiền090 777 99 88

# icon_skype

CPU - Bộ vi xử lý- CPU INTEL

CPU Core I7 - 4770

6.100.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Core I7 4770S

7.410.000 VNĐ
Đặt mua

CPU intel core i 5-4440

4.200.000 VNĐ
Đặt mua

CPU intel core i 3-- 4130

2.600.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Core I5 - 3570K (3.4GHz)

4.200.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Core I5 - 3470 (77W) (3.2GHz)

3.950.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Core I5 - 4440 (3.1GHz)

4.000.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Core I5 - 4430 (3.0GHz)

4.410.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Core I3 - 4130 (3.4GHz)

2.500.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Core I3 - 3220 (3.3GHz)

2.200.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Pentium Dual - G2130 (3.2GHz)

2.300.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Pentium Dual - G3220 (3.0GHz)

2.600.000 VNĐ
Đặt mua

CPU Pentium Dual - G2020 (2.9GHz)

1.400.000 VNĐ
Đặt mua