Đăng Thịnh Computer cung cấp máy tính và linh kiện

LINH KIỆN MÁY TÍNH

THIẾT BỊ MẠNG

HỖ TRỢ

Mr Thịnh0948 76 76 76

# icon_skype

Mrs Hiền090 777 99 88

# icon_skype

Hub - Switch

Switch 24P Cisco SRW224G4 - K9

4.730.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 24P HP (V1910 - 24 JD538A)

4.790.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 24P HP J9561A

5.820.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 48P HP (V1910 - 48 JG540A)

8.190.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 16P HP V1410 - 16G (J9560A)

4.320.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 16P Cisco SG92 - 16

3.410.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 24P D-Link - 2P1000 (DES 1026G)

2.610.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 24P HP (V1410 - Desktop J9663A)

2.480.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 24P Cisco SF90 - 24

1.890.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 48P Cisco SRW248G4 - K9

10.200.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 8P Linksys SE2800

1.410.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 8P HP (1405 - 8G J9794A)

1.580.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 8P Linkpro 1000 (SGD - 800R)

1.290.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 8P Cisco SG90D (10/1000)

1.270.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 16P Cisco SF90D - 16D

1.270.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 24P Linkpro 100 (SH 9324ED)

1.080.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 16P HP V1410 - 16 (J9662A)

1.690.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 16P Linkpro VLAN (SH 9316RS)

870.000 VNĐ
Đặt mua

Switch 5P Linkpro (SGD 500R)

960.000 VNĐ
Đặt mua