Đăng Thịnh Computer cung cấp máy tính và linh kiện

LINH KIỆN MÁY TÍNH

THIẾT BỊ MẠNG

HỖ TRỢ

Mr Thịnh0948 76 76 76

# icon_skype

Mrs Hiền090 777 99 88

# icon_skype

Linh kiện máy tính

BỘ VỆ SINH LAPTOP

30.000 VNĐ
Đặt mua

MIẾNG LÓT PHÍM LAPTOP

20.000 VNĐ
Đặt mua

MIẾNG LÓT CHUỘT LỚN

35.000 VNĐ
Đặt mua

CHUỘT MISTSUMI LỚN

100.000 VNĐ
Đặt mua

CHUỘT SAMSUNG 7 MÀU

140.000 VNĐ
Đặt mua

KASPERSKY ANTI-VIRUS 3PC/ 1 NĂM

300.000 VNĐ
Đặt mua

KASPERSKY ANTI-VIRUS 1PC/ 1 NĂM

160.000 VNĐ
Đặt mua

KASPERSKY INTERNET 3PC/ 1 NĂM

580.000 VNĐ
Đặt mua

KASPERSKY INTERNET 1PC/ 1 NĂM

300.000 VNĐ
Đặt mua

Chuột C06

110.000 VNĐ
Đặt mua

HIS-HD 7730 128Bit -2GB

1.750.000 VNĐ
Đặt mua

Gigabyte GT630 128Bit -2GB

1.700.000 VNĐ
Đặt mua

Gigabyte N420 128Bit -2GB

1.500.000 VNĐ
Đặt mua

HDD 1Tb WESTER (PC)

1.500.000 VNĐ
Đặt mua

HDD 500 SEAGATE

1.200.000 VNĐ
Đặt mua

HDD 320Gb SEAGATE

1.000.000 VNĐ
Đặt mua

HDD 160Gb SEAGATE (PC)

650.000 VNĐ
Đặt mua

HDD 80Gb SEAGATE (PC)

350.000 VNĐ
Đặt mua

Hdd Laptop SEAGATE 500Gb

1.350.000 VNĐ
Đặt mua

Hdd Laptop 500Gb WESTER

1.300.000 VNĐ
Đặt mua