Đăng Thịnh Computer cung cấp máy tính và linh kiện

LINH KIỆN MÁY TÍNH

THIẾT BỊ MẠNG

HỖ TRỢ

Mr Thịnh0948 76 76 76

# icon_skype

Mrs Hiền090 777 99 88

# icon_skype

Nguồn máy tính

Case PT2 (No power)

200.000 VNĐ
Đặt mua

Case Ben 6 (No power)

230.000 VNĐ
Đặt mua

Power ACbel 470W E2 Plus

750.000 VNĐ
Đặt mua

Power ACbel Kas pro 350W

525.000 VNĐ
Đặt mua

Power ACbel 400W ATX

471.000 VNĐ
Đặt mua

Power ACbel 350W ATX

425.000 VNĐ
Đặt mua

Power ACbel 650 I Power 85H

1.430.000 VNĐ
Đặt mua

Case Phantom 410 (No power)

2.290.000 VNĐ
Đặt mua

Case Tempest 210 (No power)

1.270.000 VNĐ
Đặt mua

Case Source 210W (No power)

1.150.000 VNĐ
Đặt mua

Case Panzerbox (No power)

2.440.000 VNĐ
Đặt mua

Case Zotac Silver Stone SG06

2.670.000 VNĐ
Đặt mua

Case Zotac miniBox SI 01

2.000.000 VNĐ
Đặt mua

Case Zotac miniBox SI 02

1.850.000 VNĐ
Đặt mua

Case Zotac miniBox SI 03

1.800.000 VNĐ
Đặt mua

Case Zotac Silver Stone SG07B

4.390.000 VNĐ
Đặt mua

Case CM - RC 120 (No power)

900.000 VNĐ
Đặt mua

Case CM - RC 310 (No power) Bạc

800.000 VNĐ
Đặt mua

Case CM - RC 361 (No power)

784.000 VNĐ
Đặt mua

Case CM - RC 343 (No power)

680.000 VNĐ
Đặt mua