Đăng Thịnh Computer cung cấp máy tính và linh kiện

LINH KIỆN MÁY TÍNH

THIẾT BỊ MẠNG

HỖ TRỢ

Mr Thịnh0948 76 76 76

# icon_skype

Mrs Hiền090 777 99 88

# icon_skype

VGA - Card màn hình

HIS-HD 7730 128Bit -2GB

1.750.000 VNĐ
Đặt mua

Gigabyte GT630 128Bit -2GB

1.700.000 VNĐ
Đặt mua

Gigabyte N420 128Bit -2GB

1.500.000 VNĐ
Đặt mua

POWER COLOR-HD-5570-128Bit -1G

1.100.000 VNĐ
Đặt mua

POWER COLOR-HD 7730-128Bit -2G

1.720.000 VNĐ
Đặt mua

SPARKLE GT210--1G--64BIT

850.000 VNĐ
Đặt mua

ASUS N210 64Bit

950.000 VNĐ
Đặt mua

ASUS 5450 64Bit -2GB

1.300.000 VNĐ
Đặt mua

ASUS R7-240- 128Bit 4GB

2.200.000 VNĐ
Đặt mua

Gigabyte N210 -64Bit 1GB

950.000 VNĐ
Đặt mua

Gigabyte 5450 -64Bit 1GB

900.000 VNĐ
Đặt mua